12.7 C
Badalona
jueves, abril 18, 2024
spot_img

L’Ajuntament de Sant Adrià convoca una línia d’ajuts econòmics per a donar suport a les petites empreses i els autònoms que es mantenen actius després del confinament

Com a complement a les habituals ajudes a la contractació i l’autoocupació, que es convocaran properament, l’Ajuntament de Sant Adrià publica ara una línia de subvenció pensada exclusivament per a contribuir a la continuïtat del teixit comercial i empresarial del municipi, atesa la pandèmia de la COVID—19 i la situació econòmica després del confinament obligat per l’estat d’alarma. Així, els destinataris són els autònoms i les empreses societàries amb menys de 50 persones en plantilla que o bé haguessin de tancar perquè la seva activitat apareixia en el decret de declaració de l’estat d’alarma, o bé puguin demostrar que van patir una reducció de com a mínim el 50% en la seva facturació dels mesos de març i abril respecte del mateix període de 2019.

Objectiu de la subvenció

L’objectiu principal del projecte és donar suport econòmic als autònoms i petites empreses vinculades amb Sant Adrià de Besòs.

Terminis i forma de presentació de la sol·licitud

Les empreses, persones autònomes i entitats interessades en demanar la subvenció hauran de formalitzar la sol·licitud de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament. El termini de presentació de sol·licituds començarà el 23 d’octubre i acabarà el 4 de desembre de 2020, inclosos.

Import i pagament de la subvenció

L’import de la subvenció i la seva forma de pagament variaran dels conceptes als quals es pugui acollir cada empresa, en funció de les despeses que pugui justificar. L’import màxim subvencionable, en tot cas, és de 4.000 €. Si l’empresa o autònom sol·licita l’ajut per contractes laborals, el pagament es farà en dues vegades, un 60% del total amb la presentació de la sol·licitud i un 40% quan s’hagi presentat tota la documentació econòmica justificativa. Si, per contra, l’empresa no demana aquest concepte, el pagament es farà d’una sola vegada, un cop comprovada la documentació que acompanya la sol·licitud.

Conceptes subvencionables

Es podrà sol·licitar la subvenció pels següents conceptes:

 1. Despeses salarials dels contractes laborals (a mitja jornada com a mínim) en vigor el 14 de setembre de 2019, i durant un període màxim de 6 mesos comptadors des del 22 de juny de 2020. Si l’empresa ha sol·licitat un ERTO durant l’estat d’alarma, el període subvencionable comptarà des de la reincorporació del personal afectat per l’ERTO (després de l’aixecament de l’estat d’alarma).
 2. Atenció a persones dependents a càrrec de l’autònom/a, inclosos menors, que es paguessin entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, sempre que fos necessària per a desenvolupar l’activitat econòmica.
 3. Implantació de mesures de seguretat a l’empresa vinculades a la COVID-19, realitzada i abonada entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, amb un màxim de 3 empreses proveïdores diferents.
 4. Subministraments de serveis bàsics, comunicacions i assegurances de l’àmbit professional, fins al 50% del seu import i amb un topall de 325 € mensuals per tots els conceptes, corresponents als 6 mesos sencers anteriors a la presentació de la sol·licitud.
 5. Inversió en maquinària i informàtica necessàries per a la incorporació del teletreball a l’empresa i per a realitzar la seva transició digital o ecològica, realitzada i abonada entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, amb un màxim de 3 empreses proveïdores diferents.
 6. La formació en l’àmbit professional realitzada i abonada entre el 14 de març de 2020 i la data de presentació de la sol·licitud, que no hagi estat bonificada o subvencionada per altres vies.

Documentació de sol·licitud

A la sol·licitud caldrà adjuntar la següent documentació:

 • Còpia de la documentació acreditativa de la persona sol·licitant, NIF o NIE.
 • Certificat de vida laboral de la persona autònoma amb una antiguitat màxima d’un mes en la data de la sol·licitud.
 • Còpia de l’alta al Règim d’Autònoms o especial o mutualitat alternativa de la persona sol·licitant.
 • Còpia de la Declaració Censal d’inici d’activitat (model 036/037) de la persona o de l’empresa sol·licitant.
 • Còpia de l’escriptura de constitució o del document d’inscripció al Registre Públic corresponent, en el cas de les empreses societàries.
 • Document que justifiqui la legalització de l’activitat econòmica emès per l’ens local local del municipi on estigui radicada l’empresa, si és diferent de Sant Adrià de Besòs, o per l’ens supramunicipal si per la seva naturalesa no està sotmesa a la Llei 16/2015, de 21 de juliol.
 • Certificats conforme la persona o ens sol·licitant es troba al corrent del pagament de les obligacions amb la Tresoreria General de la Seguretat Social, l’estat, la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’ajuntament del municipi on tingui radicada la seu social de l’activitat, si és diferent de Sant Adrià. Tots ells amb una antiguitat màxima d’un mes en el moment de la presentació.
 • En el cas de les activitats que no figuraven en el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que les obligava a suspendre la seva activitat:
 1. Declaració responsable conforme la seva facturació mitjana dels mesos de març i abril de 2020 s’ha reduït com a mínim un 50% amb relació al mateix període de 2019.
 2. En funció de la seva forma jurídica i el seu sistema tributació:
  • Els autònoms que tributen en estimació directa, fotocòpia del llibre de registre de vendes o ingressos de març i abril de 2019 i de març i abril de 2020.
  • Els autònoms que tributen en estimació objectiva, fotocòpia de les factures emeses el març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de 2020 i una relació detallada segons model normalitzat, o els tancaments de caixa d’ambdós períodes.
  • Les persones jurídiques, fotocòpia del llibre registre de factures emeses el març i l’abril de 2019 i el març i l’abril de 2020.
 • Model de domiciliació de pagaments signat per la persona o ens sol·licitant i conformat per l’entitat bancària, si no està donat d’alta com a creditor de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs.
 • Contracte/s de treball anteriors al 14 de setembre de 2019, si es demana la subvenció per aquest concepte, i documentació justificativa de l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació, si se n’ha sol·licitat.
 • Nòmines i documents de cotització a la Seguretat Social (Rebut de Liquidació de Cotitzacions i Relació Nominal de Treballadors) de les persones treballadores per les quals es demani la subvenció, si es demana, amb els corresponents justificants bancaris de pagament.
 • Factures corresponents als conceptes esmentats en els apartats b), c), d), e) i f) del punt 4 d’aquestes bases, sobre les despeses subvencionables, amb els seus justificants de pagament bancari.

Altra documentació i informació

– Bases del programa.

– Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Sessions informatives

Per tal de facilitar la resolució de dubtes i agilitar la resposta a les empreses interessades, el proper 21 d’octubrede 13.30 a 14.30 h, tindrà lloc una sessió informativa telemàtica, a través de la plataforma Jitsi, on s’explicarà el funcionament de la subvenció i es resoldran tots els dubtes. Uns dies abans us facilitarem l’enllaç per a participar-hi.

Mentrestant, podeu demanar més informació sobre el programa al telèfon 934 620 625, de 8 a 15 h, o a l’adreça electrònica empresaiemprenedoria@sant-adria.net

Amb el suport del Pla metropolità de suport a polítiques socials municipals 2020-2023.

Altres Articles

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

3,391FansMe gusta
1,640SeguidoresSeguir
12SuscriptoresSuscribirte
Publicitatspot_img

Últims Articles